Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÍ, CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG IssID-BHXH SỐ TRÊN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH CHO HỌC SINH
Thực hiện Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 22/04/2021 của UBND huyện Cần Giuộc về việc cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số trên điện thoại thông minh trên địa bàn huyện Cần Giuộc. BHXH huyện hướng dẫn như sau: - Đối với các em học sinh dưới 18 tuổi chưa được cấp CCCD và CMND thực hiện đăng ký cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID với cơ quan BHXH (đăng ký thông qua tài khoản của Bố/Mẹ hoặc người giám hộ). ( BHXH huyện không yêu cầu cá nhân đến xác minh thông tin, cơ quan BHXH thực hiện phê duyệt trực tuyến trên cơ sở đối chiếu thông tin kê khai với giấy khai sinh của người đăng ký và thông tin đã được phê duyệt của Bố/Mẹ hoặc người giám hộ và dữ liệu quản lý). Có file hướng dẫn đăng kí kèm theo. - Đối với các em học sinh được cấp CCCD và CMND thực hiện đăng ký cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID giống như cách đã đăng kí cho giáo viên. Để đảm bảo nhanh chóng đưa ứng dụng vào phục vụ nhân dân, Bảo hiểm xã hội huyện rất mong lãnh đạo đơn vị quan tâm, tăng cường công tác chỉ đạo, cử nhân viên phụ trách công tác BHXH, giáo viên chủ nhiệm các lớp hỗ trợ phụ huynh các em học sinh thực hiện đăng kí, hướng dẫn sử dụng.


 
2018 © Trường TH & THCS Long An
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An