Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

HỘI NGHỊ CBVC - NĂM HỌC 2020-2021
Thực hiện công văn số 1266/PGD&ĐT-TH ngày 28/9/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc về việc hướng dẫn Tổ chức Hội nghị cán bộ, Viên chức; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường kể từ năm học 2020-2021,
Trường TH&THCS Long An tổ chức Hội nghị cán bộ, Viên chức năm học 2020 - 2021 vào ngày 09/10/2020.
Thông qua Hội nghị, tập thể CBGVNV trường đã xây dựng hoàn chỉnh:
1/ Quy chế làm việc.
2/ Quy chế đối thoại.
3/ Quy chế dân chủ.
4/ Quy chế Chi tiêu nội bộ.
5/ Bộ Quy tắc ứng xử dành cho CB GV NV và HS.
6/ Thống nhất các chỉ tiêu đăng kí thi đua.

Tập thể CB GV NV cùng nhau thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan, quy chế dân chủ nhà trường; mỗi cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020-2021./.
2018 © Trường TH & THCS Long An
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An